Funksional Tibb Məktəbi

Qeydiyyatdan keçin və biz sizinlə əlaqə saxlayıb, daha ətraflı məlumat verəсəyik!

Funksional Tibb Məktəbi

Qeydiyyatdan keçin və biz sizinlə əlaqə saxlayıb, daha ətraflı məlumat verəсəyik!

Funksional Tibb Məktəbi

Qeydiyyatdan keçin və biz sizinlə əlaqə saxlayıb, daha ətraflı məlumat verəсəyik!

Funksional Tibb Məktəbi

Qeydiyyatdan keçin və biz sizinlə əlaqə saxlayıb, daha ətraflı məlumat verəсəyik!

funksional tibb nədir?

Dünya funksional diaqnostikası xəstəliklərin profilaktikasında və orqanizmin pozulmuş funksiyalarının korreksiyasında effektiv olduğunu təsdiqləyən beynəlxalq dəlil bazası toplayıb.

Xəstəliklərin simptomlarını müalicə etmək üzrə ixtisaslaşan dərman yönümlü klassik təbabətdən fərqli olaraq, funksional tibb orqanizmdə xəstəliyə səbəb olan disbalanslığı aradan  qaldırmağa yönəlmişdir.

Funksional tibbi yaşlanma əleyhinə tibb də adlandırırlar. Bu tibbin mahiyyəti müxtəlif müayinələrin aparılması yolu ilə problemin səbəblərini müəyyənləşdirmək və xəstəni hətta  xroniki xəstəliklərin ağırlaşmış formalarından xilas etməkdir.

funksional tibb nədir?

Dünya funksional diaqnostikası xəstəliklərin profilaktikasında və orqanizmin pozulmuş funksiyalarının korreksiyasında effektiv olduğunu təsdiqləyən beynəlxalq dəlil bazası toplayıb.

Xəstəliklərin simptomlarını müalicə etmək üzrə ixtisaslaşan dərman yönümlü klassik təbabətdən fərqli olaraq, funksional tibb orqanizmdə xəstəliyə səbəb olan disbalanslığı aradan  qaldırmağa yönəlmişdir.

Funksional tibbi yaşlanma əleyhinə tibb də adlandırırlar. Bu tibbin mahiyyəti müxtəlif müayinələrin aparılması yolu ilə problemin səbəblərini müəyyənləşdirmək və xəstəni hətta  xroniki xəstəliklərin ağırlaşmış formalarından xilas etməkdir.

funksional tibb nədir?

Dünya funksional diaqnostikası xəstəliklərin profilaktikasında və orqanizmin pozulmuş funksiyalarının korreksiyasında effektiv olduğunu təsdiqləyən beynəlxalq dəlil bazası toplayıb.

Xəstəliklərin simptomlarını müalicə etmək üzrə ixtisaslaşan dərman yönümlü klassik təbabətdən fərqli olaraq, funksional tibb orqanizmdə xəstəliyə səbəb olan disbalanslığı aradan  qaldırmağa yönəlmişdir.

Funksional tibbi yaşlanma əleyhinə tibb də adlandırırlar. Bu tibbin mahiyyəti müxtəlif müayinələrin aparılması yolu ilə problemin səbəblərini müəyyənləşdirmək və xəstəni hətta  xroniki xəstəliklərin ağırlaşmış formalarından xilas etməkdir.

funksional tibb nədir?

Dünya funksional diaqnostikası xəstəliklərin profilaktikasında və orqanizmin pozulmuş funksiyalarının korreksiyasında effektiv olduğunu təsdiqləyən beynəlxalq dəlil bazası toplayıb.

Xəstəliklərin simptomlarını müalicə etmək üzrə ixtisaslaşan dərman yönümlü klassik təbabətdən fərqli olaraq, funksional tibb orqanizmdə xəstəliyə səbəb olan disbalanslığı aradan  qaldırmağa yönəlmişdir.

Funksional tibbi yaşlanma əleyhinə tibb də adlandırırlar. Bu tibbin mahiyyəti müxtəlif müayinələrin aparılması yolu ilə problemin səbəblərini müəyyənləşdirmək və xəstəni hətta  xroniki xəstəliklərin ağırlaşmış formalarından xilas etməkdir.

SON 100 İLDƏ ORTA ÖMÜR MÜDDƏTİ DÜNYADA 2 DƏFƏ ARTIB. AMMA TİBB İNKİŞAF ETSƏ DƏ, QEYRİ-İNFEKSİON, XRONİKİ XƏSTƏLİKLƏRDƏ ARTIM MÜŞAHİDƏ EDİRİK:

SON 100 İLDƏ ORTA ÖMÜR MÜDDƏTİ DÜNYADA 2 DƏFƏ ARTIB. AMMA TİBB İNKİŞAF ETSƏ DƏ, QEYRİ-İNFEKSİON, XRONİKİ XƏSTƏLİKLƏRDƏ ARTIM MÜŞAHİDƏ EDİRİK:

SON 100 İLDƏ ORTA ÖMÜR MÜDDƏTİ DÜNYADA 2 DƏFƏ ARTIB. AMMA TİBB İNKİŞAF ETSƏ DƏ, QEYRİ-İNFEKSİON, XRONİKİ XƏSTƏLİKLƏRDƏ ARTIM MÜŞAHİDƏ EDİRİK:

SON 100 İLDƏ ORTA ÖMÜR MÜDDƏTİ DÜNYADA 2 DƏFƏ ARTIB. AMMA TİBB İNKİŞAF ETSƏ DƏ, QEYRİ-İNFEKSİON, XRONİKİ XƏSTƏLİKLƏRDƏ ARTIM MÜŞAHİDƏ EDİRİK:

2-Cİ TİP DİABET

Bu gün dünyada təxminən 250 milyon insan diabet xəstəliyindən əziyyət çəkir. ÜST-nın proqnozuna görə, 2025-ci ilə qədər xəstə sayı iki qat artacaq.

 PİYLƏNMƏ

1980-ci ildən 2008-ci ilədək dünyada obez insanların sayı 2 dəfə artıb.

İNFARKT VƏ İNSULT

2018-ci ildə dünyada 17,3 milyon insan ölüb. ÜST-nın proqnozuna görə, 2030-cu ildə bu rəqəm 23,6 milyon ola bilər.

BEYİN FUNKSİYALARININ POZULMASI

Depressiya. Emosiya pozğunluqları. ÜST-na görə, dünyada əmək qabiliyyətinin itirilmə səbəblərinin 50%-ni təşkil edir.

KOQNİTİV POZĞUNLUQ

Alzheimer xəstəliyi. Demans. ÜST-nın proqnozuna görə: bu xəstələrin sayı 2030-cu ilədək 82 milyon, 2050-ci ilə qədər - 152 milyon olacaq.

 AUTOİMMUN XƏSTƏLİKLƏR

Revmatoid artrit, autoimmun tiroid- təxminən 80 növ xəstəlik. Dünya əhalisinin təxminən 8% -i bu xəstəliklərdən əziyyət çəkir. ÜST azalma  tendensiyası görmür.

2-Cİ TİP DİABET

Bu gün dünyada təxminən 250 milyon insan diabet xəstəliyindən əziyyət çəkir. ÜST-nın proqnozuna görə, 2025-ci ilə qədər xəstə sayı iki qat artacaq.

 PİYLƏNMƏ

1980-ci ildən 2008-ci ilədək dünyada obez insanların sayı 2 dəfə artıb.

İNFARKT VƏ İNSULT

2018-ci ildə dünyada 17,3 milyon insan ölüb. ÜST-nın proqnozuna görə, 2030-cu ildə bu rəqəm 23,6 milyon ola bilər.

BEYİN FUNKSİYALARININ POZULMASI

Depressiya. Emosiya pozğunluqları. ÜST-na görə, dünyada əmək qabiliyyətinin itirilmə səbəblərinin 50%-ni təşkil edir.

KOQNİTİV POZĞUNLUQ

Alzheimer xəstəliyi. Demans. ÜST-nın proqnozuna görə: bu xəstələrin sayı 2030-cu ilədək 82 milyon, 2050-ci ilə qədər - 152 milyon olacaq.

 AUTOİMMUN XƏSTƏLİKLƏR

Revmatoid artrit, autoimmun tiroid- təxminən 80 növ xəstəlik. Dünya əhalisinin təxminən 8% -i bu xəstəliklərdən əziyyət çəkir. ÜST azalma  tendensiyası görmür.

2-Cİ TİP DİABET

Bu gün dünyada təxminən 250 milyon insan diabet xəstəliyindən əziyyət çəkir. ÜST-nın proqnozuna görə, 2025-ci ilə qədər xəstə sayı iki qat artacaq.

 PİYLƏNMƏ

1980-ci ildən 2008-ci ilədək dünyada obez insanların sayı 2 dəfə artıb.

İNFARKT VƏ İNSULT

2018-ci ildə dünyada 17,3 milyon insan ölüb. ÜST-nın proqnozuna görə, 2030-cu ildə bu rəqəm 23,6 milyon ola bilər.

BEYİN FUNKSİYALARININ POZULMASI

Depressiya. Emosiya pozğunluqları. ÜST-na görə, dünyada əmək qabiliyyətinin itirilmə səbəblərinin 50%-ni təşkil edir.

KOQNİTİV POZĞUNLUQ

Alzheimer xəstəliyi. Demans. ÜST-nın proqnozuna görə: bu xəstələrin sayı 2030-cu ilədək 82 milyon, 2050-ci ilə qədər - 152 milyon olacaq.

 AUTOİMMUN XƏSTƏLİKLƏR

Revmatoid artrit, autoimmun tiroid- təxminən 80 növ xəstəlik. Dünya əhalisinin təxminən 8% -i bu xəstəliklərdən əziyyət çəkir. ÜST azalma  tendensiyası görmür.

2-Cİ TİP DİABET

Bu gün dünyada təxminən 250 milyon insan diabet xəstəliyindən əziyyət çəkir. ÜST-nın proqnozuna görə, 2025-ci ilə qədər xəstə sayı iki qat artacaq.

 PİYLƏNMƏ

1980-ci ildən 2008-ci ilədək dünyada obez insanların sayı 2 dəfə artıb.

İNFARKT VƏ İNSULT

2018-ci ildə dünyada 17,3 milyon insan ölüb. ÜST-nın proqnozuna görə, 2030-cu ildə bu rəqəm 23,6 milyon ola bilər.

BEYİN FUNKSİYALARININ POZULMASI

Depressiya. Emosiya pozğunluqları. ÜST-na görə, dünyada əmək qabiliyyətinin itirilmə səbəblərinin 50%-ni təşkil edir.

KOQNİTİV POZĞUNLUQ

Alzheimer xəstəliyi. Demans. ÜST-nın proqnozuna görə: bu xəstələrin sayı 2030-cu ilədək 82 milyon, 2050-ci ilə qədər - 152 milyon olacaq.

 AUTOİMMUN XƏSTƏLİKLƏR

Revmatoid artrit, autoimmun tiroid- təxminən 80 növ xəstəlik. Dünya əhalisinin təxminən 8% -i bu xəstəliklərdən əziyyət çəkir. ÜST azalma  tendensiyası görmür.

MÜTƏXƏSSİSLƏR ƏMİNDİIRLƏR Kİ, FUNKSİONAL TİBBİN YARDIMI İLƏ VƏZİYYƏTİ YAXŞIYA DOĞRU DƏYİŞMƏK OLAR.

MÜTƏXƏSSİSLƏR ƏMİNDİIRLƏR Kİ, FUNKSİONAL TİBBİN YARDIMI İLƏ VƏZİYYƏTİ YAXŞIYA DOĞRU DƏYİŞMƏK OLAR.

MÜTƏXƏSSİSLƏR ƏMİNDİIRLƏR Kİ, FUNKSİONAL TİBBİN YARDIMI İLƏ VƏZİYYƏTİ YAXŞIYA DOĞRU DƏYİŞMƏK OLAR.

 kursun təsviri

Nutrisiologiya, Diyetologiya və Piylənmənin Profilaktikası Akademiyasının təşkilatçılığı ilə Azərbaycanda Funksional Tibb Məktəbi layihəsi başlayır. Tərəfdaşlarımızla – Türkiyə Funksional Tibb mütəxəssisləri ilə birlikdə həkimlər üçün onlayn kurs təşkil olunub. Dərslər həftədə 2 dəfə (şənbə və bazar günləri) saat 10:00-dan 13: 00-a qədər Türkiyə türkcəsində aparılacaq.

Hər dərsdə praktiki işlər və türkiyəli mütəxəssislərlə sual-cavab sessiyaları olacaq. Yeddi modulun hər biri üzrə təhsil almış iştirakçılar sertifikat alacaqlar.

Modul 1.

Modul 2.

Modul 3.

Modul 4.

Modul 5.

Modul 6.

Modul 7.

MODUL 1: FUNKSİONAL TİBBƏ GİRİŞ

25 saat | 5 həftə

Funksional tibbə giriş

Xəstəyə funksional tibbi baxımdan yanaşma prinsipləri

Funksional tibdə həyat tərzində dəyişiklik, müalicə planı

Funksional tibdə pəhriz və qidalanma planları

Funksional tibdə fiziki fəaliyyət- idman planları

Funksional tibb və zehnin sakitləşməsi

İnsan orqanizminin funksional təşkili və “Daxili mühit”ə nəzarət

Hüceyrə və onun funksiyaları

Mitoxondri

Ümumi biokimya

İmmun sisteminin fiziologiyası

İmmun sisteminin patofiziologiyası ve avtoimmunitet

Genetik ve Epigenetik

Maddələr mübadiləsi

Balanslaşdırılmış pəhriz; Qida rasionunun tərtibi; Köklük və aclıq;

Vitaminlər ve Minerallar

Enerjili qidalar və maddələr mübadiləsinin sürəti

Sinir sistemi: Ümumi prinsiplər. Duyğu fiziologiyası və neyrokoqnitiv xəstəliklərin kök səbəbləri

Xroniki iltihablaşma zamanı qidalanma

Funksional tibdə qastrointestinal sistemə ümumi baxış

Qaraciyərin fiziologiyası

Funksional tibdə kardiovaskular sistemə ümumi baxış

Funksional tibdə hormonlara ümumi baxış

Funksional tibdə Detoksifikasiya ve Biotransformasiya

Funksional tibdə neyrokoqnitiv xəstəliklərə ümumi baxış

Funksional tibdə qida əlavələri, istifadə prinsipləri

MODUL 2. QASTROİNTESTİNAL SİSTEM

20 saat | 4 həftə

Həzm sistemi fiziologiyası ve patofiziologiyası

Həzm problemləri və bu xəstəliklərə funksional tibb yanaşması

QİS problemləri zamanı pəhriz və tam yanaşma

QİS-ə dəstək üçün qida əlavələri

Bağırsaq florası, xəstəliklər və müalicəsi

Kliniki vəziyyətlər, bu yöndə müzakirə və ekspertlə məsləhətləşmələr

MODUL 3: MİTOXONDRİ VƏ OKSİDATİV STRES

18 saat | 3.5 həftə

Mitoxondri: fiziologiyası və biokimyası

Oksidativ stres və iltihablaşma

Mitoxondri ilə bağlı xəstəliklər və funksional tibb yanaşması

Mitoxondrial dəstək, qida əlavələrinin istifadəsi

Mitoxondrial sistemə tam yanaşma

Kliniki vəziyyətlər, bu yöndə müzakirə və ekspertlə məsləhətləşmələr

MODUL 4: KARDİOMETABOLİK SİSTEM

20 saat | 4 həftə

Kardiovaskular sistem: fiziologiyası və patofiziologiyası

KMS-in patofizilogiyası və xəstəliklərin mexanizmləri

Kardiometabolik problemlərə funksional tibb yanaşması

KMS-ə dəstək üçün qida əlavələrinin istifadəsi

KMS xəstəliklərinə funksional tibb yanaşması

Kliniki vəziyyətlər, bu yöndə müzakirə və ekspertlə məsləhətləşmələr

MODUL 5: QADIN VƏ KİŞİ HORMONLARI, HPA oxu (hipotalamus- hipofiz- adrenal)

25 saat | 5 həftə

Endokrin sistem: fiziologiyası

Endokrin sistem ve hormonlarla bağlı problemlərə funksional tibb yanaşması

Hormonlara dəstək üçün qida əlavələrinin istifadəsi

Stres və tiroid hormon pozğunluqlarına digər funksional tibb yanaşması

Kliniki vəziyyətlər, bu yöndə müzakirə və ekspertlə məsləhətləşmələr

MODUL 6: NEYROKOQNİTİV BALANS

15 saat | 3 həftə

Neyrokoqnitiv sistem: fiziologiyası

Neyrokoqnitiv sistem və hormonlarla bağlı problemlərə funksional tibb yanaşması

Neyrokoqnitiv sistem və hormonlara dəstək üçün qida əlavələrinin istifadəsi

Neyrokoqnitiv sistem və hormonal pozğunluqlara funksional tibb yanaşması

Kliniki vəziyyətlər, bu yöndə müzakirə və ekspertlə məsləhətləşmələr

MODUL 7: QARACİYƏR VƏ DETOKSİFİKASİYA

18 saat | 3.5 həftə

Detoksifikasiya ve Biotransformasiya

Detoksifikasiya üçün funksional tibb strategiyası, qida əlavələri, fitokimyəvi maddələr

Kliniki vəziyyətlər, bu yöndə müzakirə və ekspertlə məsləhətləşmələr

 tələbələrin rəyləri

Qeydiyyatdan keçin və biz sizinlə əlaqə saxlayıb, daha ətraflı məlumat verəсəyik!

 kursun təsviri

Nutrisiologiya, Diyetologiya və Piylənmənin Profilaktikası Akademiyasının təşkilatçılığı ilə Azərbaycanda Funksional Tibb Məktəbi layihəsi başlayır. Tərəfdaşlarımızla – Türkiyə Funksional Tibb mütəxəssisləri ilə birlikdə həkimlər üçün onlayn kurs təşkil olunub. Dərslər həftədə 2 dəfə (şənbə və bazar günləri) saat 10:00-dan 13: 00-a qədər Türkiyə türkcəsində aparılacaq.

Hər dərsdə praktiki işlər və türkiyəli mütəxəssislərlə sual-cavab sessiyaları olacaq. Yeddi modulun hər biri üzrə təhsil almış iştirakçılar sertifikat alacaqlar.

Modul 1.

Modul 2.

Modul 3.

Modul 4.

Modul 5.

Modul 6.

Modul 7.

MODUL 1: FUNKSİONAL TİBBƏ GİRİŞ

25 saat | 5 həftə

 • Funksional tibbə giriş
 • Xəstəyə funksional tibbi baxımdan yanaşma prinsipləri
 • Funksional tibdə həyat tərzində dəyişiklik, müalicə planı
 • Funksional tibdə pəhriz və qidalanma planları
 • Funksional tibdə fiziki fəaliyyət- idman planları
 • Funksional tibb və zehnin sakitləşməsi
 • İnsan orqanizminin funksional təşkili və “Daxili mühit”ə nəzarət
 • Hüceyrə və onun funksiyaları
 • Mitoxondri
 • Ümumi biokimya
 • İmmun sisteminin fiziologiyası
 • İmmun sisteminin patofiziologiyası ve avtoimmunitet
 • Genetik ve Epigenetik
 • Maddələr mübadiləsi
 • Balanslaşdırılmış pəhriz; Qida rasionunun tərtibi; Köklük və aclıq;
 • Vitaminlər ve Minerallar
 • Enerjili qidalar və maddələr mübadiləsinin sürəti
 • Sinir sistemi: Ümumi prinsiplər. Duyğu fiziologiyası və neyrokoqnitiv xəstəliklərin kök səbəbləri
 • Xroniki iltihablaşma zamanı qidalanma
 • Funksional tibdə qastrointestinal sistemə ümumi baxış
 • Qaraciyərin fiziologiyası
 • Funksional tibdə kardiovaskular sistemə ümumi baxış
 • Funksional tibdə hormonlara ümumi baxış
 • Funksional tibdə Detoksifikasiya ve Biotransformasiya
 • Funksional tibdə neyrokoqnitiv xəstəliklərə ümumi baxış
 • Funksional tibdə qida əlavələri, istifadə prinsipləri

MODUL 2. QASTROİNTESTİNAL SİSTEM

20 saat | 4 həftə

 • Həzm sistemi fiziologiyası ve patofiziologiyası
 • Həzm problemləri və bu xəstəliklərə funksional tibb yanaşması
 • QİS problemləri zamanı pəhriz və tam yanaşma
 • QİS-ə dəstək üçün qida əlavələri
 • Bağırsaq florası, xəstəliklər və müalicəsi
 • Kliniki vəziyyətlər, bu yöndə müzakirə və ekspertlə məsləhətləşmələr

MODUL 3: MİTOXONDRİ VƏ OKSİDATİV STRES

18 saat | 3.5 həftə

 • Mitoxondri: fiziologiyası və biokimyası
 • Oksidativ stres və iltihablaşma
 • Mitoxondri ilə bağlı xəstəliklər və funksional tibb yanaşması
 • Mitoxondrial dəstək, qida əlavələrinin istifadəsi
 • Mitoxondrial sistemə tam yanaşma
 • Kliniki vəziyyətlər, bu yöndə müzakirə və ekspertlə məsləhətləşmələr 

MODUL 4: KARDİOMETABOLİK SİSTEM 

20 saat | 4 həftə

 • Kardiovaskular sistem: fiziologiyası və patofiziologiyası
 • KMS-in patofizilogiyası və xəstəliklərin mexanizmləri
 • Kardiometabolik problemlərə funksional tibb yanaşması
 • KMS-ə dəstək üçün qida əlavələrinin istifadəsi
 • KMS xəstəliklərinə funksional tibb yanaşması
 • Kliniki vəziyyətlər, bu yöndə müzakirə və ekspertlə məsləhətləşmələr

MODUL 5: QADIN VƏ KİŞİ HORMONLARI, HPA oxu (hipotalamus- hipofiz- adrenal) 

 25 saat | 5 həftə

 • Endokrin sistem: fiziologiyası
 • Endokrin sistem ve hormonlarla bağlı problemlərə funksional tibb yanaşması
 • Hormonlara dəstək üçün qida əlavələrinin istifadəsi
 • Stres və tiroid hormon pozğunluqlarına digər funksional tibb yanaşması
 • Kliniki vəziyyətlər, bu yöndə müzakirə və ekspertlə məsləhətləşmələr 

MODUL 6: NEYROKOQNİTİV BALANS

15 saat | 3 həftə

 • Neyrokoqnitiv sistem: fiziologiyası
 • Neyrokoqnitiv sistem və hormonlarla bağlı problemlərə funksional tibb yanaşması
 • Neyrokoqnitiv sistem və hormonlara dəstək üçün qida əlavələrinin istifadəsi
 • Neyrokoqnitiv sistem və hormonal pozğunluqlara funksional tibb yanaşması
 • Kliniki vəziyyətlər, bu yöndə müzakirə və ekspertlə məsləhətləşmələr 

 MODUL 7: QARACİYƏR VƏ DETOKSİFİKASİYA

18 saat | 3.5 həftə

 • Detoksifikasiya ve Biotransformasiya
 • Detoksifikasiya üçün funksional tibb strategiyası, qida əlavələri, fitokimyəvi maddələr
 • Kliniki vəziyyətlər, bu yöndə müzakirə və ekspertlə məsləhətləşmələr 

 tələbələrin rəyləri

Qeydiyyatdan keçin və biz sizinlə əlaqə saxlayıb, daha ətraflı məlumat verəсəyik!

 kursun təsviri

Nutrisiologiya, Diyetologiya və Piylənmənin Profilaktikası Akademiyasının təşkilatçılığı ilə Azərbaycanda Funksional Tibb Məktəbi layihəsi başlayır. Tərəfdaşlarımızla – Türkiyə Funksional Tibb mütəxəssisləri ilə birlikdə həkimlər üçün onlayn kurs təşkil olunub. Dərslər həftədə 2 dəfə (şənbə və bazar günləri) saat 10:00-dan 13: 00-a qədər Türkiyə türkcəsində aparılacaq.

Hər dərsdə praktiki işlər və türkiyəli mütəxəssislərlə sual-cavab sessiyaları olacaq. Yeddi modulun hər biri üzrə təhsil almış iştirakçılar sertifikat alacaqlar.

Modul 1.

Modul 2.

Modul 3.

Modul 4.

Modul 5.

Modul 6.

Modul 7.

MODUL 1: FUNKSİONAL TİBBƏ GİRİŞ

25 saat | 5 həftə

 • Funksional tibbə giriş
 • Xəstəyə funksional tibbi baxımdan yanaşma prinsipləri
 • Funksional tibdə həyat tərzində dəyişiklik, müalicə planı
 • Funksional tibdə pəhriz və qidalanma planları
 • Funksional tibdə fiziki fəaliyyət- idman planları
 • Funksional tibb və zehnin sakitləşməsi
 • İnsan orqanizminin funksional təşkili və “Daxili mühit”ə nəzarət
 • Hüceyrə və onun funksiyaları
 • Mitoxondri
 • Ümumi biokimya
 • İmmun sisteminin fiziologiyası
 • İmmun sisteminin patofiziologiyası ve avtoimmunitet
 • Genetik ve Epigenetik
 • Maddələr mübadiləsi
 • Balanslaşdırılmış pəhriz; Qida rasionunun tərtibi; Köklük və aclıq;
 • Vitaminlər ve Minerallar
 • Enerjili qidalar və maddələr mübadiləsinin sürəti
 • Sinir sistemi: Ümumi prinsiplər. Duyğu fiziologiyası və neyrokoqnitiv xəstəliklərin kök səbəbləri
 • Xroniki iltihablaşma zamanı qidalanma
 • Funksional tibdə qastrointestinal sistemə ümumi baxış
 • Qaraciyərin fiziologiyası
 • Funksional tibdə kardiovaskular sistemə ümumi baxış
 • Funksional tibdə hormonlara ümumi baxış
 • Funksional tibdə Detoksifikasiya ve Biotransformasiya
 • Funksional tibdə neyrokoqnitiv xəstəliklərə ümumi baxış
 • Funksional tibdə qida əlavələri, istifadə prinsipləri

MODUL 2. QASTROİNTESTİNAL SİSTEM

20 saat | 4 həftə

 • Həzm sistemi fiziologiyası ve patofiziologiyası
 • Həzm problemləri və bu xəstəliklərə funksional tibb yanaşması
 • QİS problemləri zamanı pəhriz və tam yanaşma
 • QİS-ə dəstək üçün qida əlavələri
 • Bağırsaq florası, xəstəliklər və müalicəsi
 • Kliniki vəziyyətlər, bu yöndə müzakirə və ekspertlə məsləhətləşmələr

MODUL 3: MİTOXONDRİ VƏ OKSİDATİV STRES

18 saat | 3.5 həftə

 • Mitoxondri: fiziologiyası və biokimyası
 • Oksidativ stres və iltihablaşma
 • Mitoxondri ilə bağlı xəstəliklər və funksional tibb yanaşması
 • Mitoxondrial dəstək, qida əlavələrinin istifadəsi
 • Mitoxondrial sistemə tam yanaşma
 • Kliniki vəziyyətlər, bu yöndə müzakirə və ekspertlə məsləhətləşmələr 

MODUL 4: KARDİOMETABOLİK SİSTEM 

20 saat | 4 həftə

 • Kardiovaskular sistem: fiziologiyası və patofiziologiyası
 • KMS-in patofizilogiyası və xəstəliklərin mexanizmləri
 • Kardiometabolik problemlərə funksional tibb yanaşması
 • KMS-ə dəstək üçün qida əlavələrinin istifadəsi
 • KMS xəstəliklərinə funksional tibb yanaşması
 • Kliniki vəziyyətlər, bu yöndə müzakirə və ekspertlə məsləhətləşmələr

MODUL 5: QADIN VƏ KİŞİ HORMONLARI, HPA oxu (hipotalamus- hipofiz- adrenal) 

 25 saat | 5 həftə

 • Endokrin sistem: fiziologiyası
 • Endokrin sistem ve hormonlarla bağlı problemlərə funksional tibb yanaşması
 • Hormonlara dəstək üçün qida əlavələrinin istifadəsi
 • Stres və tiroid hormon pozğunluqlarına digər funksional tibb yanaşması
 • Kliniki vəziyyətlər, bu yöndə müzakirə və ekspertlə məsləhətləşmələr 

MODUL 6: NEYROKOQNİTİV BALANS

15 saat | 3 həftə

 • Neyrokoqnitiv sistem: fiziologiyası
 • Neyrokoqnitiv sistem və hormonlarla bağlı problemlərə funksional tibb yanaşması
 • Neyrokoqnitiv sistem və hormonlara dəstək üçün qida əlavələrinin istifadəsi
 • Neyrokoqnitiv sistem və hormonal pozğunluqlara funksional tibb yanaşması
 • Kliniki vəziyyətlər, bu yöndə müzakirə və ekspertlə məsləhətləşmələr 

 MODUL 7: QARACİYƏR VƏ DETOKSİFİKASİYA

18 saat | 3.5 həftə

 • Detoksifikasiya ve Biotransformasiya
 • Detoksifikasiya üçün funksional tibb strategiyası, qida əlavələri, fitokimyəvi maddələr
 • Kliniki vəziyyətlər, bu yöndə müzakirə və ekspertlə məsləhətləşmələr 

 tələbələrin rəyləri

Qeydiyyatdan keçin və biz sizinlə əlaqə saxlayıb, daha ətraflı məlumat verəсəyik!

 kursun təsviri

Nutrisiologiya, Diyetologiya və Piylənmənin Profilaktikası Akademiyasının təşkilatçılığı ilə Azərbaycanda Funksional Tibb Məktəbi layihəsi başlayır. Tərəfdaşlarımızla – Türkiyə Funksional Tibb mütəxəssisləri ilə birlikdə həkimlər üçün onlayn kurs təşkil olunub. Dərslər həftədə 2 dəfə (şənbə və bazar günləri) saat 10:00-dan 13: 00-a qədər Türkiyə türkcəsində aparılacaq.

Hər dərsdə praktiki işlər və türkiyəli mütəxəssislərlə sual-cavab sessiyaları olacaq. Yeddi modulun hər biri üzrə təhsil almış iştirakçılar sertifikat alacaqlar.

Modul 1.

Modul 2.

Modul 3.

Modul 4.

Modul 5.

Modul 6.

Modul 7.

MODUL 1: FUNKSİONAL TİBBƏ GİRİŞ

25 saat | 5 həftə

 • Funksional tibbə giriş
 • Xəstəyə funksional tibbi baxımdan yanaşma prinsipləri
 • Funksional tibdə həyat tərzində dəyişiklik, müalicə planı
 • Funksional tibdə pəhriz və qidalanma planları
 • Funksional tibdə fiziki fəaliyyət- idman planları
 • Funksional tibb və zehnin sakitləşməsi
 • İnsan orqanizminin funksional təşkili və “Daxili mühit”ə nəzarət
 • Hüceyrə və onun funksiyaları
 • Mitoxondri
 • Ümumi biokimya
 • İmmun sisteminin fiziologiyası
 • İmmun sisteminin patofiziologiyası ve avtoimmunitet
 • Genetik ve Epigenetik
 • Maddələr mübadiləsi
 • Balanslaşdırılmış pəhriz; Qida rasionunun tərtibi; Köklük və aclıq;
 • Vitaminlər ve Minerallar
 • Enerjili qidalar və maddələr mübadiləsinin sürəti
 • Sinir sistemi: Ümumi prinsiplər. Duyğu fiziologiyası və neyrokoqnitiv xəstəliklərin kök səbəbləri
 • Xroniki iltihablaşma zamanı qidalanma
 • Funksional tibdə qastrointestinal sistemə ümumi baxış
 • Qaraciyərin fiziologiyası
 • Funksional tibdə kardiovaskular sistemə ümumi baxış
 • Funksional tibdə hormonlara ümumi baxış
 • Funksional tibdə Detoksifikasiya ve Biotransformasiya
 • Funksional tibdə neyrokoqnitiv xəstəliklərə ümumi baxış
 • Funksional tibdə qida əlavələri, istifadə prinsipləri

MODUL 2. QASTROİNTESTİNAL SİSTEM

20 saat | 4 həftə

 • Həzm sistemi fiziologiyası ve patofiziologiyası
 • Həzm problemləri və bu xəstəliklərə funksional tibb yanaşması
 • QİS problemləri zamanı pəhriz və tam yanaşma
 • QİS-ə dəstək üçün qida əlavələri
 • Bağırsaq florası, xəstəliklər və müalicəsi
 • Kliniki vəziyyətlər, bu yöndə müzakirə və ekspertlə məsləhətləşmələr

MODUL 3: MİTOXONDRİ VƏ OKSİDATİV STRES

18 saat | 3.5 həftə

 • Mitoxondri: fiziologiyası və biokimyası
 • Oksidativ stres və iltihablaşma
 • Mitoxondri ilə bağlı xəstəliklər və funksional tibb yanaşması
 • Mitoxondrial dəstək, qida əlavələrinin istifadəsi
 • Mitoxondrial sistemə tam yanaşma
 • Kliniki vəziyyətlər, bu yöndə müzakirə və ekspertlə məsləhətləşmələr 

MODUL 4: KARDİOMETABOLİK SİSTEM 

20 saat | 4 həftə

 • Kardiovaskular sistem: fiziologiyası və patofiziologiyası
 • KMS-in patofizilogiyası və xəstəliklərin mexanizmləri
 • Kardiometabolik problemlərə funksional tibb yanaşması
 • KMS-ə dəstək üçün qida əlavələrinin istifadəsi
 • KMS xəstəliklərinə funksional tibb yanaşması
 • Kliniki vəziyyətlər, bu yöndə müzakirə və ekspertlə məsləhətləşmələr

MODUL 5: QADIN VƏ KİŞİ HORMONLARI, HPA oxu (hipotalamus- hipofiz- adrenal) 

 25 saat | 5 həftə

 • Endokrin sistem: fiziologiyası
 • Endokrin sistem ve hormonlarla bağlı problemlərə funksional tibb yanaşması
 • Hormonlara dəstək üçün qida əlavələrinin istifadəsi
 • Stres və tiroid hormon pozğunluqlarına digər funksional tibb yanaşması
 • Kliniki vəziyyətlər, bu yöndə müzakirə və ekspertlə məsləhətləşmələr 

MODUL 6: NEYROKOQNİTİV BALANS

15 saat | 3 həftə

 • Neyrokoqnitiv sistem: fiziologiyası
 • Neyrokoqnitiv sistem və hormonlarla bağlı problemlərə funksional tibb yanaşması
 • Neyrokoqnitiv sistem və hormonlara dəstək üçün qida əlavələrinin istifadəsi
 • Neyrokoqnitiv sistem və hormonal pozğunluqlara funksional tibb yanaşması
 • Kliniki vəziyyətlər, bu yöndə müzakirə və ekspertlə məsləhətləşmələr 

 MODUL 7: QARACİYƏR VƏ DETOKSİFİKASİYA

18 saat | 3.5 həftə

 • Detoksifikasiya ve Biotransformasiya
 • Detoksifikasiya üçün funksional tibb strategiyası, qida əlavələri, fitokimyəvi maddələr
 • Kliniki vəziyyətlər, bu yöndə müzakirə və ekspertlə məsləhətləşmələr 

 tələbələrin rəyləri

Qeydiyyatdan keçin və biz sizinlə əlaqə saxlayıb, daha ətraflı məlumat verəсəyik!

təlimçilər

Prof. Dr. Selahattin Kıyan

Təcili Yardım

Prof. Dr. Sərkan Şənər

Təcili Yardım

təlimçilər

Prof. Dr. Selahattin Kıyan

Təcili Yardım

Prof. Dr. Sərkan Şənər

Təcili Yardım

təlimçilər

Prof. Dr. Selahattin Kıyan

Təcili Yardım

Prof. Dr. Sərkan Şənər

Təcili Yardım

təlimçilər

Prof. Dr. Selahattin Kıyan

Təcili Yardım

Prof. Dr. Sərkan Şənər

Təcili Yardım

Sizi “Funksional Tibb Məktəbi” çərçivəsində keçiriləcək kursda gözləyirik.

Sizi “Funksional Tibb Məktəbi” çərçivəsində keçiriləcək kursda gözləyirik.

Sizi “Funksional Tibb Məktəbi” çərçivəsində keçiriləcək kursda gözləyirik.

Ətraflı məlumat üçün əlaqə saxlayın:

📱(+994 51) 233 25 24
📱(+994 51) 233 25 28

Ətraflı məlumat üçün əlaqə saxlayın:

📱(+994 51) 233 25 24
📱(+994 51) 233 25 28